Lesbianisme

De allereerste gekende vermelding/verwijzing naar Lesbianisme is omstreeks het jaar 1700 voor Christus. Dit vinden we terug in het Wetboek van Hammurabi. Het betreft hier een Babylonische wettekst die geschreven is in het jaar 1755-1750 voor Christus. Het boek is opgesteld in een Oud-Babylonisch dialect van het Akkadisch. Hierin vinden we de term "Sal-zikrum" terug. Dit verwijst enerzijds naar "man-vrouw", maar anderzijds ook dat vrouwen met andere vrouwen mochten trouwen. Een 2de term die men terug vindt in de wettekst is "Sal-nu-bar". Deze term verwijst naar vrouwen die mochten trouwen met andere vrouwen, maar geen kinderen mochten krijgen. Voor zover uit de tekst op te maken valt, is het zo dat bij een lesbisch koppel slechts 1 van de partners "Sal-nu-bar" was. De andere partner kon en mocht dus zonder enig probleem kinderen krijgen. Waarschijnlijk is dit een gevolg van het feit dat de "Sal-nu-bar"-partner aangezien werd als een man. Deze partner kreeg namelijk ook het recht om hetzelfde bedrag als haar broers te erven, iets wat aan vrouwen verboden was.


Voor meer informatie over de geschiedenis van het Lesbianisme en het Wetboek van Hammurabi verwijs ik je graag door naar deze sites: