Transgender: een overkoepelende term die alle genderidentiteiten of uitdrukkingen omvat die de regels en concepten van gender van de samenleving overtreden of overstijgen. Trans zijn betekent meestal dat je je identificeert als een ander geslacht dan het geslacht dat je bij de geboorte hebt gekregen. De categorie transgender omvat mensen die de binaire genderidentiteiten van vrouw (transgendervrouwen) of man (transgendermannen) hebben. De transgenderparaplu omvat mensen met een niet-binaire genderidentiteit. Sommige niet-binaire mensen noemen zichzelf echter geen transgender.

FTF (Female-to-Female): een transvrouw die zichzelf beschouwt als de overgang van vrouw naar vrouw, zoals ze altijd al vrouw is geweest, alleen niet op de manier waarop vrouw-zijn traditioneel wordt gedefinieerd. Een alternatief voor MTF.

F2M (Female-to-Male)Transmasculine is een term die wordt gebruikt om transgenders te beschrijven die bij de geboorte een vrouw zijn toegewezen, maar zich meer identificeren met mannelijkheid dan met vrouwelijkheid. Ze kunnen transmannen zijn of niet-binair. Het "tegenovergestelde" geldt voor Transfeminine.

F2X/F2NB (Female-to-non-binary)

Wanneer iemands AGAB (Assigned Gender At Birth) vrouwelijk was, en men zichzelf beschouwt als een overgang naar non-binair.

M2F (Male-to-Female)

Transfeminine is een term die wordt gebruikt om transgenders te beschrijven die bij de geboorte een man zijn toegewezen, maar zich meer identificeren met vrouwelijkheid dan met mannelijkheid. Ze kunnen transvrouwen zijn of niet-binair. Het "tegenovergestelde" geldt voor Transmasculine.

MTM (Male-to-Male): een transman die zichzelf beschouwt als de overgang van man naar man, omdat hij altijd man is geweest, alleen niet op de manier waarop man-zijn traditioneel wordt gedefinieerd. Een alternatief voor FTM.

M2X/M2NB (Male-to-non-binary)

Wanneer iemands AGAB (Assigned Gender At Birth) mannelijk was, en men zichzelf beschouwt als een overgang naar non-binair.

X2F (Intersexe-to-Female):

Wanneer iemands AGAB (Assigned Gender At Birth) noch mannelijk noch vrouwelijk was, en men zichzelf beschouwt als een overgang naar een vrouw.

X2M (Intersexe-to-Male)

Wanneer iemands AGAB (Assigned Gender At Birth) noch mannelijk noch vrouwelijk was, en men zichzelf beschouwt als een overgang naar een man.

X2X (Intersexe-tot-Intersexe)/NB2NB (Non-binary-to-Non-binary)

Wanneer iemands AGAB (Assigned Gender At Birth) noch mannelijk noch vrouwelijk was, en men zichzelf beschouwt als een overgang naar non-binair.